O nás

Slovanský dům
jako součást Olomoucké historie


 

Stavbu německého spolkového domu v Olomouci navrhl v roce 1871 bývalý starosta Josef von Engel na závěrečném zasedání slavnostního výboru německých pěveckých slavností. Dům se měl stát centrem německých spolků a společenského života.

Zanedlouho poté se sešel přípravný výbor a byl založen Spolek za účelem založení německého spolkového domu. Až do první světové války se ovšem cíl nepodařilo realizovat. Po vzniku Československa se německá menšina v Olomouci ocitla v horší situaci, neboť přestala disponovat neomezeným přístupem k zázemí městských zařízení a podporou obce. Potřeba kulturního centra německé minority, které by zajišťovalo plesy, společenské či dobročinné akce a divadlo, tak zesílila na naléhavosti. Ačkoliv spolek pro postavení domu shromáždil před válkou velkou sumu peněž, ty rozmělnila jejich investice do válečných půjček a následná inflace. Spolek byl s dluhy v roce 1925 rozpuštěn.

Místo něho převzal realizaci projektu na svém ustavující schůzi v roce 1922 spolek Spolek Německý dům v Olomouci (Verein Deutsches Haus in Olmütz). TI vybrali místo výstavní haly na okraji městského centra a nechali vypsat architektonickou soutěž, kterou obeslalo na třicet architektů. Porota ovšem neudělila první cenu. Realizace se nakonec dočkal návrh stavitele Heinricha Czeschnera, který byl jeho vypracováním pověřen. V budově mělo být vybudováno i jeviště. Práce probíhaly od prosince 1932 a celá stavba byla slavnostně otevřena 10. prosince 1933.